BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY „BOMBKA CHOINKOWA”

CELE KONKURSU: Kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji. Rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia. Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez tworzenie różnych form przestrzennych. REGULAMIN KONKURSU: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej klas I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych w następujących kategoriach: Przedszkole i oddział „0” – kategoria rodzinna Klasy […]

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I – III NA PLAKAT POD HASŁEM: PAPIEROSOM POWIEDZ NIE!

CELE KONKURSU: propagowanie wśród uczniów  zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości i postaw na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu, propagowanie życia bez nałogów. REGULAMIN KONKURSU: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane: w technikach: dowolne, ale nie komputerowa format: A-3, A-4 materiał: […]

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV – VIII NA PLAKAT POD HASŁEM: STOP DLA NARKOTYKÓW I DOPALACZY!

CELE KONKURSU: propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia bez narkotyków i dopalaczy, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków i dopalaczy, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób proponujących środki odurzające. REGULAMIN KONKURSU: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane: w technikach: dowolne, ale nie […]

„UBRANI W KSIĄŻKĘ” – CZYLI SLEEVEFACE*- KONKURS FOTOGRAFICZNY

Cele konkursu: popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki. rozwijanie  wyobraźni  i  kreatywności. wzrost  zainteresowania  zbiorami  bibliotecznymi. Regulamin konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8. Aby  wziąć udział w konkursie należy: wybrać książkę z postacią lub jej fragmentem na okładce, zgodnie z  założeniami  projektu sleeveface*, do wybranej okładki przygotować stylizację (ubranie, fryzura, makijaż […]

„KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA” (BAŚNI I LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA) – DLA KLAS 4-6

Cele konkursu: kształcenie umiejętności płynnego czytania i rozumienia treści, poznanie baśni i legend z różnych stron świata, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, uczenie zasad zdrowej rywalizacji. Regulamin konkursu Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6. Uczniowie wybierają sobie fragment baśni lub legendy, który zaprezentują na konkursie. Czas przeznaczony na prezentację: około 5-7 minut. Konkurs obędzie […]

MÓJ ULUBIONY BOHATER (BAŚNI LUB LEGENDY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA)- KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KL. 1 I 2

Cele  konkursu: promocja czytelnictwa poznanie baśni i legend z różnych stron świata kształtowanie wyobraźni plastycznej rozwijanie zdolności plastycznych Regulamin konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klasy 1 i 2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartce bloku technicznego przedstawiającą wybranego bohatera baśni lub legendy. Technika prac – dowolna  (najlepiej łączona), forma – płaska. Format – […]

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW ROZPOCZNĄ SIĘ 04.10.2021 R.

Zajęcia wspomagające dla uczniów rozpoczną się 04.10.2021 r. Zasady organizacji zajęć wspomagających dla uczniów Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału zajęcia te są organizowane: w przypadku klasy IV w grupie międzyoddziałowej liczącej, co najmniej 10 uczniów, w przypadku klas V – VIII w grupie międzyoddziałowej lub […]