Języka angielski i niemiecki z Programem Insta.Ling!

Języka angielski i niemiecki z Programem Insta.Ling!

Rok 2023/2024 to już kolejny rok skutecznej nauki słówek z języka angielskiego z Insta.Ling w naszej szkole. W tym roku szkolnym do programu dołączył również język niemiecki. Uczniowie naszej szkoły mogą systematycznie utrwalać i poszerzać swoje słownictwo z tych dwóch języków obcych.

Czym jest Program Insta.Ling?

Jest to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu. Aplikacja jest tak stworzona, aby uczeń powtarzał częściej słówka, które są dla niego trudniejsze do zapamiętania, tym samym jest narzędziem, które dostosowuje naukę do indywidualnych umiejętności i potrzeb ucznia. Uczniowie w swoim tempie pracują na telefonie, laptopie, tablecie czy komputerze, tak aby było im wygodnie. Uczniowie wykonują jedną sesję nauki dziennie, która trwa ok. 5 minut. Aplikacja pozwala im systematycznie i bez wysiłku poznawać słownictwo, ćwiczyć je i przyswajać. Dzięki Insta.Ling uczniowie motywowani są do systematycznego powtarzania słówek, co zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy.

Korzyści płynące z Programu Insta.Ling

  • poprawa znajomości słownictwa przewidzianego w podstawie programowej,
  • swobodne posługiwanie się słownictwem,
  • przygotowanie uczniów do posługiwania się językiem obcym,
  • kształtowanie u uczniów systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
  • wdrożenie systematycznej pracy własnej,
  • wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za swój sposób kształcenia,
  • wdrożenie uczniów do nauki za pomocą nowoczesnych technologii/narzędzi.

http://instaling.pl

Nauczyciele języków obcych Dominika Golińska, Balbina Kuziel