Informacja o publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2023 rok

Informacja o publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2023 rok linki: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449929,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-bilans-jednostki-za-2023-rok.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449924,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2023-rok.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449922,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2023-rok-zalacznik.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449918,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-za-2023-rok.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449917,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.html