CELE KONKURSU:
 • Kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji.
 • Rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia.
 • Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez tworzenie różnych form przestrzennych.
REGULAMIN KONKURSU:
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej klas I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych w następujących kategoriach:
  • Przedszkole i oddział „0” – kategoria rodzinna
  • Klasy I-III
  • Klasy IV-VIII
 • Uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę – bombkę wykonaną w przestrzennym formacie w dowolnej technice z dowolnego tworzywa.
 • Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, klasą oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez rodzica/ prawnego opiekuna.
 • Prace należy składać do dnia 16 grudnia.

ZAPRASZAMY!

ORGANIZATOR KONKURSU: ŚWIETLICA SZKOLNA