WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY „NARKOTYKI, ALKOHOL? NIE! WOLĘ ZDROWIE!”.

Dnia 25 kwietnia został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny „Narkotyki, alkohol? Nie! Wolę zdrowie!”. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV – VIII z Gminy Kamienica, a organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie. Patronat objęła Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy, przez którą zostały ufundowane nagrody. Przy wręczaniu […]