Zajęcia wspomagające dla uczniów rozpoczną się 04.10.2021 r.

Zasady organizacji zajęć wspomagających dla uczniów

Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału zajęcia te są organizowane:

  1. w przypadku klasy IV w grupie międzyoddziałowej liczącej, co najmniej 10 uczniów,
  2. w przypadku klas V – VIII w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej obejmującej uczniów klas V i VI lub VII-VIII.
Prowadzący zajęcia:

p. mgr Elżbieta Dutka – j. polski;

p. mgr Dominka Golińska – j. angielski

p. mgr Renata Zachara – matematyka

Terminy zajęć wspomagających dla poszczególnych klas
Klasa IV

W przypadku naszej szkoły grupy nie utworzono – za mało zgłoszeń.

Klasa V – VI

04.10.2021 r. – lekcja 6 – 12:40-13:25 – język angielski

11.10.2021 r. – lekcja 6 – 12:40-13:25 – język angielski

18.10.2021 r. – lekcja 6 – 12:40-13:25 – język angielski

25.10.2021 r. – lekcja 6 i 7 – 12:40-13:25 i 13:30-14:15 – matematyka

08.11.2021 r. – lekcja 6 i 7 – 12:40-13:25 i 13:30-14:15 – matematyka

15.11.2021 r. – lekcja 6 i 7 – 12:40-13:25 i 13:30-14:15 – matematyka

22.11.2021 r. – lekcja 6 i 7 – 12:40-13:25 i 13:30-14:15 – matematyka

29.11.2021 r. – lekcja 6 – 12:40-13:25 – język angielski

06.12.2021 r. – lekcja 6 – 12:40-13:25 – język angielski

13.12.2021 r. – lekcja 6 – 12:40-13:25 – język angielski

Klasa VII

04.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski /z klasą VIIIA/

11.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski /z klasą VIIIA/

18.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski /z klasą VIIIA/

25.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

08.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

15.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

22.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

29.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka /z klasą VIIIB/

06.12.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka /z klasą VIIIB/

13.12.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka /z klasą VIIIB/

Klasa VIIIA

04.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

11.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

18.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

25.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

08.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka

15.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka

22.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka

29.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

06.12.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

13.12.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

Klasa VIIIB

04.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

11.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

18.10.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język angielski

08.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

15.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

22.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – język polski

29.11.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka

06.12.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka

13.12.2021 r. – lekcja 8 i 9 –14:20-15:05 i 15:10-15:55 – matematyka