Oddziały przedszkolne – zajęcia w szkole.

Klasy I – IV – zajęcia w szkole
Klasa I – zajęcia w swojej klasie, szatnia w pierwszym boksie – swoja
Klasa II – zajęcia w klasie 5 na piętrze, szatnia w drugim boksie
Klasa III – sala humanistyczna, szatnia w trzecim boksie,
Klasa IV – zajęcia w swojej klasie, szatnia w czwartym boksie – swoja

Dyżury na korytarzu pełnia nauczyciele mający lekcję w danej klasie – przed swoją lekcją!!!

Klasy V – VIII – nauczanie zdalne – według dotychczasowego planu.