Informacja o publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2023 rok

Informacja o publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2023 rok linki: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449929,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-bilans-jednostki-za-2023-rok.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449924,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2023-rok.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449922,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2023-rok-zalacznik.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449918,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-za-2023-rok.htmlhttps://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2449917,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.html

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY „NARKOTYKI, ALKOHOL? NIE! WOLĘ ZDROWIE!”.

Dnia 25 kwietnia został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny „Narkotyki, alkohol? Nie! Wolę zdrowie!”. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV – VIII z Gminy Kamienica, a organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie. Patronat objęła Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy, przez którą zostały ufundowane nagrody. Przy wręczaniu […]

Insta.Ling – skuteczna nauka słówek

Języka angielski i niemiecki z Programem Insta.Ling! Języka angielski i niemiecki z Programem Insta.Ling! Rok 2023/2024 to już kolejny rok skutecznej nauki słówek z języka angielskiego z Insta.Ling w naszej szkole. W tym roku szkolnym do programu dołączył również język niemiecki. Uczniowie naszej szkoły mogą systematycznie utrwalać i poszerzać swoje słownictwo z tych dwóch języków […]

Podsumowanie projektu „Bądź aktywny z KS Szczawa”

Klubu Sportowego „Szczawa” Szczawa zrealizował projektu „Bądź aktywny z KS Szczawa” w ramach konkursu dla klubów sportowych „Sportowa natura – edycja 2” Projekt został zrealizowany dzięki współpracy ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w Szczawie. Głównym celem projektu była rekreacja na świeżym […]

Informacja o publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2022 rok

Linki do publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2022 rok https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272668,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-bilans-jednostki-za-2022-rok.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272665,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2022-rok.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272660,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2022-rok-zalacznik.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272658,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-za-2022-rok.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272650,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2022-rok.html