CELE KONKURSU:

 • propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia bez narkotyków i dopalaczy,
 • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków i dopalaczy,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób proponujących środki odurzające.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII
 2. Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:
  • w technikach: dowolne, ale nie komputerowa
  • format: A-3, A-4
  • materiał: papier, karton (mogą być kolorowe)
 3. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez rodzica.
 4. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2021 r.

ZAPRASZAMY!!!

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!!

ORGANIZATORZY KONKURSU: Pedagog szkolny, Świetlica