Cele konkursu:
 • kształcenie umiejętności płynnego czytania i rozumienia treści,
 • poznanie baśni i legend z różnych stron świata,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa,
 • uczenie zasad zdrowej rywalizacji.
Regulamin konkursu
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6.
 2. Uczniowie wybierają sobie fragment baśni lub legendy, który zaprezentują na konkursie.
 3. Czas przeznaczony na prezentację: około 5-7 minut.
 4. Konkurs obędzie się 21.10.2021 r.
 5. Komisja oceni: trafność wyboru przeczytanego utworu, poprawność i płynność czytania, tempo, dykcję.
 6. Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 14.10.2021 r., podając tytuł utworu.
 7. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 8. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

ZAPRASZAMY DO UDZIAU W KONKURSIE!