Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:
31.10.2022 r., 02.05.2022 r., 04.05.2022 r., 05.05.2022 r., 02.05.2022 r., 23-25.05.2023 r. – egzaminy ósmoklasisty, 09.06.2022 r.