CELE KONKURSU:

 • propagowanie wśród uczniów  zdrowego stylu życia,
 • zwiększenie świadomości i postaw na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu,
 • propagowanie życia bez nałogów.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III
 2. Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:
  • w technikach: dowolne, ale nie komputerowa
  • format: A-3, A-4
  • materiał: papier, karton (mogą być kolorowe)
 3. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez rodzica.
 4. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2021 r.

ZAPRASZAMY!!!

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!!ORGANIZATORZY KONKURSU: Pedagog szkolny, Świetlica