Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki.
 • rozwijanie  wyobraźni  i  kreatywności.
 • wzrost  zainteresowania  zbiorami  bibliotecznymi.
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8.
 2. Aby  wziąć udział w konkursie należy:
  • wybrać książkę z postacią lub jej fragmentem na okładce, zgodnie z  założeniami  projektu sleeveface*,
  • do wybranej okładki przygotować stylizację (ubranie, fryzura, makijaż czy rekwizyty, które odpowiadają stylem i kolorem z okładki),
  • zgłosić chęć udziału w konkursie (w bibliotece szkolnej).
 3. Sesja zdjęciowa odbędzie w dniach 18 – 22.10.2021 r. w bibliotece (uczestnicy  indywidualnie ustalają termin z bibliotekarkami).
 4. Efektem końcowym konkursu będzie wystawa fotografii.
 5. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone. Ich wyboru dokonają uczniowie  klas objętych konkursem na zasadzie: 1 uczeń = 1 głos.
 6. Udział w akcji premiowany będzie pozytywną uwagą z zachowania.
 7. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

*Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę – książki, czasopisma, płyty CD, DVD – częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego.

DROGI UCZNIU! POKAŻ, ŻE JESTEŚ KREATYWNY!