Cele  konkursu:

 • promocja czytelnictwa
 • poznanie baśni i legend z różnych stron świata
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie zdolności plastycznych
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klasy 1 i 2.
 2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartce bloku technicznego przedstawiającą wybranego bohatera baśni lub legendy.
 3. Technika prac – dowolna  (najlepiej łączona), forma – płaska.
 4. Format – A 4.
 5. Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 6. Prace należy składać w bibliotece do dnia 29.10.2021 r.
 7. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 8. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu szkoły.
 9. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Zapraszamy do udziału w konkursie!