Informacja o publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2022 rok

Linki do publikacji bilansów, informacji i zestawień z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie za 2022 rok https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272668,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-bilans-jednostki-za-2022-rok.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272665,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2022-rok.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272660,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-informacja-dodatkowa-za-2022-rok-zalacznik.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272658,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-za-2022-rok.html https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2272650,szkola-podstawowa-nr-1-w-szczawie-zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2022-rok.html