ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW ROZPOCZNĄ SIĘ 04.10.2021 R.

Zajęcia wspomagające dla uczniów rozpoczną się 04.10.2021 r. Zasady organizacji zajęć wspomagających dla uczniów Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału zajęcia te są organizowane: w przypadku klasy IV w grupie międzyoddziałowej liczącej, co najmniej 10 uczniów, w przypadku klas V – VIII w grupie międzyoddziałowej lub […]