Zasady rekrutacji, kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2021/2022

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 02.02.2021 r. do 10.02.2021r. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi […]

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l. Deklaracje składa się od 10.02.2021 r. do 19.02.2021 r. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Rodzice […]

Największe sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Największe sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 Liliana Faltyn – finalistka Małopolskiego Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Kamil Przechrzta – finalista Małopolskiego Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Karol Wąchała – finalista Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu” Gabriela Wysopal – I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Dobro ma […]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie […]