Dnia 25.06.20021 r pożegnaliśmy klasę VIII. Uczniowie jako jedyni mieli wręczone świadectwa ukończenia szkoły przez dyrektora szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali z rąk dyrektora: Radosław Duda; Anna Gorczowska. Oliwia Mikołajczyk, Seweryn Mikołajczyk, Aleksandra Opyd, Joanna Rucińska. Pozostali uczniowie otrzymai świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.