Odziały przedszkolne i klasy I-III pracują w systemie stacjonarnym (w szkole).

Nauczanie hybrydowe dla klas IV – VIII od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Do szkoły przychodzą całe klasy według harmonogramu.

17.05.2021 r (poniedziałek)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 6; Klasa 7b; Klasa 8

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 4; Klasa 5; Klasa 7a

18.05.2021 r (wtorek)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 4; Klasa 5; Klasa 7a; Klasa 8

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 6; Klasa 7b

19.05.2021 r (środa)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 6; Klasa 7b; Klasa 8

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 4; Klasa 5; Klasa 7a

20.05.2021 r (czwartek)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 4; Klasa 5; Klasa 7a; Klasa 8

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 6; Klasa 7b

21.05.2021 r (piątek)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 6; Klasa 7b; Klasa 8

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 4; Klasa 5; Klasa 7a

24.05.2021 r (poniedziałek)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 4; Klasa 5; Klasa 7a; Klasa 8

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 6; Klasa 7b

25.05.2021 r (wtorek)

Klasa 8 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.05.2021 r (środa)

Klasa 8 – egzamin ósmoklasisty z matematyki

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.05.2021 r (czwartek)

Klasa 8 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.05.2021 r (piątek)

Nauczanie stacjonarne w szkole: Klasa 6; Klasa 7a; Klasa 7b

Nauczanie zdalne (on-line w domu): Klasa 4; Klasa 5; Klasa 8