ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie

CELE FESTIWALU

 1. Prezentacja umiejętności wokalnych i scenicznych.
 2. Reprezentowanie własnej szkoły poza jej terenem.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Festiwal adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica.
 2. Wykonawcy oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych:
  • kategoria I – grupa przedszkolna,
  • kategoria II – klasy I-III,
  • kategoria III – klasy IV-VI,
  • kategoria IV – klasy VII-VIII.
 3. Do udziału w festiwalu zapraszamy po 3 solistów z każdej kategorii wiekowej.
 4. Zasady uczestnictwa:
  • każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym,
  • piosenki uczestnik wykonuje w języku polskim,
  • prezentację nagranej piosenki audio- video należy przesłać na w formacie mp4 na adres organizatora zspig_szczawa@op.pl wraz z informacją o wykonawcy (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, tytuł utworu, nazwa szkoły, telefon kontaktowy) w terminie do 07 czerwca 2021 do godz. 15:00,
  • do organizatora należy dostarczyć ZAŁĄCZNIK nr 1 w terminie do 07 czerwca 2021 do godz.15:00.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora http://www.sp1szczawa.edu.pl imiennej listy laureatów.

OCENA I NAGRODY

 1. O wyłonieniu zwycięzców festiwalu zadecyduje Jury powołane przez organizatora.
 2. Jury będzie oceniać:
  • muzykalność ,walory głosowe i poczucie rytmu,
  • dobór repertuaru i interpretacja,
  • dykcję,
  • ogólne wrażenie artystyczne.
 3. Ocena Jury jest ostateczna.
 4. Organizatorzy przewidują dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców festiwalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3324006.