ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie

CELE FESTIWALU
1.Prezentacja umiejętności wokalnych i scenicznych
2.Reprezentowanie własnej szkoły poza jej terenem

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Festiwal adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Kamienica
 2. Wykonawcy oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych:
  a) kategoria I – grupa przedszkolna
  b) kategoria II – klasy I-III
  c) kategoria III – klasy IV-VI
  d) kategoria IV – klasy VII-VIII
 3. Do udziału w festiwalu zapraszamy po 3 solistów z każdej kategorii wiekowej
 4. Zasady uczestnictwa:
  a) każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym
  b) piosenki uczestnik wykonuje w języku polskim
  c) prezentację nagranej piosenki audio- video należy przesłać w formacie mp4 na adres organizatora zspig_szczawa@op.pl wraz z informacją o wykonawcy (imię,nazwisko,
  kategoria wiekowa, tytuł utworu,nazwa szkoły, telefon kontaktowy) w terminie do 06 czerwca 2022
  d) do organizatora należy dostarczyć ZAŁĄCZNIK nr 1 w terminie do 06 czerwca 2022
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 czerwca 2022 poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora www.sp1szczawa.edu.pl imiennej listy laureatów.

OCENA I NAGRODY

 1. O wyłonieniu zwycięzców festiwalu zadecyduje Jury powołane przez organizatora
 2. Jury będzie oceniać:
  a) muzykalność ,walory głosowe i poczucie rytmu
  b) dobór repertuaru i interpretacja
  c) dykcja
  d) ogólne wrażenie artystyczne
 3. Ocena Jury jest ostateczna
 4. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców, oraz dyplomy dla szkół za udział w festiwalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3324006