Zwiedzanie Krakowa uczniowie rozpoczęli od Muzeum Obwarzanka, gdzie poznali historię tradycję wypieku tego smakołyku. Nie tylko zobaczyli unikatowy proces jego produkcji, ale aktywnie w nim uczestniczyli biorąc udział w warsztatach. Następnie zwiedzili Podziemia Rynku Głównego i poznali dzieje średniowiecznego miasta. Dowiedzieli się o codziennym życiu krakowskich mieszczan i zgłębili tajniki prawa kupieckiego. Traktem królewskim dotarli na Wawel.  Zwiedzili Katedrę- miejsce najważniejszych ceremonii państwowych- koronacji, ślubów, chrztów i pogrzebów królewskich. Zobaczyli Kaplicę Zygmuntowską, sarkofagi polskich królów i wybitnych Polaków pochowanych w kryptach Katedry. Na koniec weszli na Wieżę Zygmuntowską, gdzie zobaczyli słynny Dzwon Zygmunta i poznali jego historię. Uczniowie  poznali w czasie wycieczki różne ciekawostki, legendy i anegdoty dotyczące miejsc i obiektów nie tylko tych objętych planem wycieczki, ale także tych mijanych na trasie