Dnia 13.10.2021 r. odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Uczniowie klasy VII przygotowali część artystyczną akademii w trakcie, której podziękowali nauczycielom oraz wszystkim pracownikom za ich pracę. Po wykonaniu instrumentalnej wersji „Sto lat” wręczyli kwiaty i laurki.

Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I. Rodzice z tej okazji przygotowali upominki. Po ślubowaniu dyrektor szkoły Paweł Talar wręczył na nagrody dyrektora szkoły nauczycielom i podziękował Wszystkim za ich prace.

Na zakończenie przewodnicząca Rady Rodziców Natalia Mikołajczyk wraz z zastępcą Rozalią Kuziel na ręce dyrektora przekazały kwiaty dla wszystkich nauczycieli.

Opiekun SKO p. Dominika Golińska uczniom klasy I wręczyła upominki od Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz książeczki SKO zachęcając ich do oszczędzania.