Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie

34-607 Szczawa 167

tel. 18 3324006

sekretariat@sp1szczawa.pl

zspig_szczawa@op.pl

www.sp1szczawa.pl