1. Martyna Gluza – kl. V
  2. Weronika Kaim – kl. VII
  3. Natalia Daniel – kl. VII

Wyróżnienie: Kamila Syjud – kl. VIIIb

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wręczyła je pani pełnomocnik p. Zofia Kuchnia.