1. Weronika Kaim – kl. VII
  2. Natalia Daniel – kl. VII
  3. Katarzyna Wojtas – kl. V

Wyróżnienie: Dariusz Mikołajczyk – kl. IV

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wręczyła je pani pełnomocnik p. Zofia Kuchnia.